Πρώτο εκπαιδευτικό σεμινάριο κατάρτισης ‘’ Διαμορφώνοντας τους δια βίου αναγνώστες και μαθητές μέσω της ενσωμάτωσης πρακτικών ψηφιακού γραμματισμού’’

Published in News

Η συμβουλευτική εταιρεία INNOVADE L.I. LTD, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού έργου "Lifelong Readers 2.0" το οποίο στοχεύει στην προώθηση κοινοτήτων ανάγνωσης μέσω των τεχνολογιών Web 2.0 ...

Read more...

2nd iDecide Newsletter

Published in News

The second iDecide newsletter marks the project’s first year in existence. During the last 12 months, the consortium has begun the process of developing an innovative toolkit, which will contribute in supporting school leaders...

Read more...

Ενημερωτικo Δελτιο SciFun

Published in News

Το έργο SciFUN είναι ένα διετές πρόγραμμα Erasmus+, το οποίο έχει ως στόχο να αντιμετωπίσει την πρόκληση της εμπλοκής των μαθητών στις Φυσικές Επιστήμες...

Read more...

DiDo Press Release

Published in News

“Developing Innovative Didactics for Workplace Training – DIDO” project is a KA2 project - Cooperation for Innovation and the exchange of good practices – Strategic partnership, with the support of Erasmus+

Read more...
Subscribe to this RSS feed