Εκπαιδευτικό σεμινάριο κατάρτισης ‘’Εκμάθηση των Φυσικών Επιστημών με τη χρήση τεχνολογίας’’

Published in News

Η συμβουλευτική εταιρεία INNOVADE L.I. LTD, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου "SciFUN" το οποίο έχει ως στόχο να αντιμετωπίσει την πρόκληση της εμπλοκής των μαθητών στις Φυσικές Επιστήμες μέσω μιας καινοτόμου προσέγγισης στη διδασκαλία και τη μάθηση ...

Read more...

Mobile Learning to Support Argumentation in Science

Published in Projects

TECHNOSKEPSI aimed to investigate the ways in which mobile tools and online technologies can support argumentation in science. The project engaged teachers and learners who worked in groups to study environmental problems by collecting data using handheld devices and engaging in a debate about the dimensions of the problem and possible solutions. Students, teachers and scientists collaborated to build arguments for and against various proposals and solutions to problems.

Read more...

e-Learning Analytics Tool

Published in Projects

The main outcome of the project was to develop prototype software based on data mining and web technologies for the analysis of educational data from Learning Management Systems (LMS). This e-Learning Analytics Tool provides a complete group of operations and activities that help identify and assess students’ behaviour, based on the data retrieved from the LMS.

Read more...

Development of Model for Teaching and Learning Online

Published in Projects

The main objectives of this program were to research, review and evaluate the needs of educators regarding educational technology issues and models of online education, as well as to design and develop a pilot program. The main deliverable of the project was to develop a model and course for preparing teachers and trainers to design and deliver online courses.

Read more...
Subscribe to this RSS feed